Kütteväärtused

Lepp 700 KWh/rm
Haab 850 KWh/rm
Sanglepp (Must lepp) 1200 KWh/rm
Okaspuu 1300 KWh/rm
Kask 1500 KWh/rm
Saar 1650 KWh/rm