Teenused

Saetud-lõhutud küttepuude müük
Transport
Saepuru müük
Küttepuukonteinerite ost
Raieteenus
Raieõiguse ja metsamaterjali ost

Koostöö PRIA-ga:
Leader- teljest saadud toetuse abil, asub Kriske OÜ lähiajal ehitama viilhalli.
Ehitise püstitamisega soovib ettevõte parandada tööliste töötingimusi, luua juurde töökohti, areneda uute võimaluste näol ning suurendada käibe kasvu.